MAXIMA MAGAZÍN


Realitní magazíny jsou tradiční cesta k nalezení nového bydlení. MAXIMA MAGAZÍN patří k nejstarším z nich, poprvé vyšel v roce 1998.
Rady a tipy z realitního trhu a katalog aktuálních nabídek připravujeme ve vlastním grafickém studiu. Každý měsíc pak cíleně distribuujeme
30 000 ks výtisků přímo do rukou potenciálních zájemců.

Časopis je možné si objednat zcela zdarma!

Stačí vyplnit kontaktní údaje ZDE

AKTUÁLNÍ ČÍSLO 9/2016

REALITNÍ MAGAZÍN • číslo 8/2016 • magazin@maxima.cz • Náklad 26 000 ks • MK ČR E 13446 • Vychází: 10. 11. 2016 v  Praze • Příští číslo vychází: 15. 12. 2016 • Vydává: MAXIMA REALITY, s. r. o. • Sídlo vydavatele a redakce:  Havlíčkova 1, Praha 1 • IČO 25149610 • Tisk: SEVEROTISK • Šéfredaktor: Helena Petříčková • Grafické zpracování: Jan Čenteš, Jakub Doležal, Lukáš Štika, Kateřina Srbová • Jazyková korektura: Mgr. Martina Dobiášová • Fotografie: Vladimír Wiesmaier,  Vít Jirava, Miloš Červený Beníšek • Distribuci části nákladu zajišťuje: deník Metro, Česká pošta.

ARCHIV STARŠÍCH VYDÁNÍ

06_01_Page_01_FB

6/2016

MM_05_01

5/2016