Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
realitka pro všechny životní situace
800 111 555
infolinka 7 dní v týdnu
CS | EN
CS   |   EN

Bydlíte v nájmu? Práva a povinnosti nájemce

Víte, co si od svého domácího nemusíte nechat líbit a kdy naopak nezbývá než sklapnout paty a souhlasit? Abyste předešli případným nedorozuměním, a zajistili si tak klidné bydlení, je dobré znát svá práva a povinnosti.

Kdo co platí

Kolik je nájemné a mohou mi ho zvýšit?

První, co vás pravděpodobně bude zajímat, je, kolik vlastně za bydlení budete platit. Nejjednodušší je výši nájmu s majitelem jednoznačně stanovit v nájemní smlouvě. Ale pozor, nájemní smlouva je platná i bez uvedení nájemného. V takovém případě pak po vás majitel bytu může požadovat nájemné, jaké je v daném místě obvyklé (výše obvyklého nájemného se stanovuje nejčastěji na základě cenových map). Ve smlouvě by také mělo být uvedeno, kdo hradí a zajišťuje další služby spojené s užíváním bytu, jako jsou energie, vodné a stočné, a jak se tyto služby rozpočítávají. V rámci energií a služeb vám však pronajímatel nemůže zahrnovat do vyúčtování fond oprav.

Musím platit kauci?

Pronajímatel po vás jakožto nájemníkovi může ze zákona požadovat kauci, tzv. jistotu, a to až do výše třech nájmů (obvyklá výše kauce v Praze je jeden až dva nájmy). Ta majiteli bytu slouží jako pojistka v případě, že byste nájemné řádně neplatili či v bytě napáchali škody. Pokud by se tak stalo, majitel má právo kauci využít k úhradě nákladů, které mu tímto vzniknou. Vy pak musíte kauci „doplnit“. Jakmile bude váš nájem u konce, je pronajímatelovou povinností vyúčtovat spotřeby energií a služeb a nespotřebovanou kauci vrátit.

Co dělat, když byt, do kterého se stěhuji, není ve stavu, který majitel sliboval?

Těšíte se, že se konečně nastěhujete do svého nově pronajatého bytu, ale klidné stěhování naruší poničený či neuklizený byt nebo třeba nepříjemnost v podobě vady na spotřebiči? Pokud bylo v nájemní smlouvě dohodnuto, v jakém stavu bude byt při předání, a skutečnost je pak jiná, máte právo nastěhování odmítnout do doby, než budou vady odstraněny a byt v použitelném stavu, resp. ve stavu, který byl specifikován v nájemní smlouvě. V tomto okamžiku samozřejmě odpadá i povinnosti hradit v dané době nájemné. Pokud byste se i ve zmíněné situaci rozhodli do bytu nastěhovat, máte nárok po majiteli požadovat alespoň slevu z nájmu.

Kdo bude platit opravy?

V zásadě platí, že drobné opravy v bytě a náklady spojené s běžnou údržbou platíte vy jakožto nájemce. Může se jednat například o výměnu prasklé žárovky či zásuvky, opravu zvonku, opravu vrchní části podlah, prahů, klik či žaluzií. Pokud ale na nemovitosti vznikne závada, která významně zhoršuje možnost jejího užívání, například vám začne do bytu zatékat, je majitel povinen závadu na vlastní náklady odstranit. Pokud to ani po opakovaném upozornění neudělá a zbyde to na vás, můžete se domáhat slevy na nájemném.

Práva nájemce

Mohu mít v bytě domácího mazlíčka?

Nájemní smlouva vám nemůže zakázat chovat v bytě domácího mazlíčka. Přítomnost vašeho mazlíčka však nesmí pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu působit obtíže, jako například rušení nočního klidu či zvýšené znečištění společných částí domu. I zde však doporučujeme se předem s pronajímatelem dohodnout. Předejdete tím sporům a zvýšíte si šanci, že vám nájem po uplynutí dohodnuté doby prodlouží.

Mohu mít v pronajatém bytě trvalé bydliště? 

Pokud máte platnou nájemní smlouvu, můžete si v bytu zřídit trvalé bydliště, a to i bez svolení majitele. Trvalé bydliště v pronajatém bytu se vám může vyplatit například při zápisu dětí do mateřských školek v dané lokalitě či k zápisu k místnímu lékaři. Ani dodatky ve smlouvě o zákazu přepisu trvalého bydliště nemají platnost. Přesto doporučujeme se na zřízení pobytu předem s pronajímatelem dohodnout. Předejdete tím sporům.

A mohu v něm podnikat?

V pronajaté nemovitosti můžete také pracovat i podnikat. To ovšem neplatí pro zřízení provozovny. Rovněž je třeba mít na paměti platné předpisy a účel, pro který je byt zkolaudován. Nelze jej tedy využít například jako prodejnu, servis, ordinaci, restauraci, apod. Pak by vám i pronajímateli hrozila pokuta od stavebního úřadu.

Mohu si k sobě někoho nastěhovat?

U jiných osob než osob blízkých si může pronajímatel ve smlouvě vyhradit, že bude zapotřebí jeho souhlas. Pak si bez jeho souhlasu k sobě můžete nastěhovat jen osobu blízkou. Když si k sobě nastěhujete dalšího člověka, jste povinni to pronajímateli bez zbytečných odkladů ohlásit. Když to neuděláte ani do dvou měsíců, dopustíte se hrubého porušení povinností, což může být důvodem pro výpověď z nájmu.

Výpověď

Výpověď ze strany pronajímatele

Výpověď z nájmu musí být vždy písemná. Nájemní smlouvu jak na dobu určitou, tak i neurčitou vám může pronajímatel vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou pouze v případech, pokud:

– porušíte hrubě svoji povinnost (např. nezaplatíte nájemné, nepovoleně zařídíte podnájem třetí osobě),

– jste odsouzeni pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli, členu jeho domácnosti nebo na osobě či majetku v domě, kde je pronajímaný byt,

– pokud z důvodu úprav ve veřejném zájmu musí být byt vyklizen a nebude možné jej užívat,

– v případě dalších obdobně závažných důvodů pro vypovězení nájmu.

Nájem na dobu neurčitou vám také může pronajímatel vypovědět, když potřebuje byt pro sebe nebo někoho z blízkých příbuzných. Zákon pamatuje i na případy, ve kterých by byl tento důvod výpovědi uveden čistě účelově a pronajímatel jej ve skutečnosti potřeboval k něčemu jinému. Pokud totiž byt nebude do měsíce použit k uvedenému účelu, musí jej majitel znovu pronajmout bývalému nájemci nebo mu uhradit vzniklou škodu.

Okamžitá výpověď

Pokud porušujete své povinnosti zvlášť závažným způsobem, může pronajímatel ukončit nájem okamžitě bez výpovědní doby. Za takové porušení povinností je považováno zejména nezaplacení nájemného a služeb za dobu alespoň tří měsíců nebo poškozování bytu nebo domu závažným nebo nenapravitelným způsobem.

I když zákon v některých případech umožňuje „okamžitou” výpověď, její účinky tak rychlé nebudou. Pronajímatel má povinnost vás ještě před výpovědí písemně vyzvat, abyste své chování v určité lhůtě napravili, jinak se k takové výpovědi bez výzvy nepřihlíží. Teprve poté můžete dostat výpověď. Na odevzdání bytu pak máte zákonem stanovenou měsíční lhůtu.

Výpověď ze strany nájemce

Nájem bytu se smlouvou na dobu neurčitou můžete ukončit výpovědí bez udání důvodu prakticky kdykoliv. Jediná podmínka, kterou musíte splnit, je tříměsíční výpovědní lhůta. V případě smluv na dobu určitou platí, že můžete dát výpověď pouze v případě, kdy se změní okolnosti nájmu natolik, že nelze spravedlivě požadovat, abyste v nájmu dál pokračoval. Jinak nájem končí až uplynutím smluvené doby.

BUĎME V KONTAKTU

Poradíme vám, jak nejlépe prodat.
Nezávazně, zadarmo a přátelsky.
22 LET  zkušeností
55 000  spokojených klientů
Byt Dům

* Povinný údaj
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR.