Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
realitka pro všechny životní situace
800 111 555
infolinka 7 dní v týdnu
CS | EN
CS   |   EN

Rezervační poplatek při koupi bytu či domu

Vážný zájem o nemovitost stvrzuje obvykle kupující nejen podpisem rezervační smlouvy, ale také úhradou rezervačního poplatku. Za jakých podmínek je platba bezpečná a jak by měla být upravena ve smlouvě?

Nazývat se může různě – rezervační poplatek, rezervační záloha nebo rezervační depozitum. Funkci má vždy stejnou. Dokázat vážný zájem kupujícího o nemovitost a závazat si zájemce k tomu, že podnikne kroky potřebné k podpisu kupní smlouvy v dohodnutém termínu. Realitní kancelář se naopak v rezervační smlouvě zavazuje, že nebude nemovitost dále nabízet k prodeji a bude nápomocna prodávajícímu a kupujícímu k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouvy v daném termínu.

 

Jak nepřijít o rezervační poplatek

Rezervační poplatek také může být žádán v různé výši, za obvyklou považujeme v současné době částku ve výši 3 – 5 % z kupní ceny. K největším obavám kupujících samozřejmě patří, že by snad o složenou zálohu mohli přijít.

Zde se vyplatí dodržovat především následující pravidlo: Dobře si rozmyslete, zda máte skutečně o nemovitost zájem, než rezervační poplatek uhradíte. Peněžitá částka je tu právě od toho, aby vás přiměla se skutečně vážně rozhodnout, zda zamýšlíte nemovitost koupit nebo ne. V době zvýšeného zájmu o nemovitosti se můžete dostat často do stresových situací, které by vás však neměly vést ke zbrklým rozhodnutím.

Jak nepřijít o rezervační poplatek

Jak nepřijít o rezervační poplatek

Druhé důležité pravidlo je prověřovat realitní kancelář, se kterou uzavíráte rezervační smlouvu. Příliš mnoho kupujících si vybírá jednoduše podle bytů v nabídce realitních serverů a věnuje minimum pozornosti reputaci realitní kanceláře, která nemovitost nabízí. Jenže právě s realitní kanceláří budete uzavírat rezervační smlouvu a právě na její účet budete skládat zálohu a právě ona vám bude poskytovat i služby spojené s koupí nemovitosti.

Dívejte se, jak dlouho je firma na trhu, zda nemá za sebou žádné skandály, čtěte reference na internetu, smlouvu podepisujte vždy v reprezentativním sídle kanceláře, nikdy v kavárně ani během prohlídky v bytě nebo domě, o který máte zájem. Dejte pozor také na možné záměny názvů renomovaných kanceláří s těmi amatérskými „obývákovými“. Podívejte se také dle IČ v obchodním rejstříku, zda vzletný název a loga nejsou jen pozlátkem, pod kterým se skrývá malý obchodníček s nemovitostmi s velice omezeným ručením…

V případě, že si nejste jisti některou skutečností týkající se nemovitosti či úhrady kupní ceny, doporučujeme sjednat si rozvazovací podmínku ve smlouvě o rezervaci. Ta vám zajistí, že budete moci od smlouvy odstoupit a rezervační poplatek získáte zpátky (pokud to bude výslovně ve smlouvě uvedeno). Hodit se to může například v následujících situacích:

->  Vyjdou-li najevo právní vady (zástavy, věcná břemena), na které jste nebyli jako kupující upozorněni.

->  Pokud majitel nemovitosti odstoupí od prodeje, odmítne uzavřít kupní smlouvu z jiného důvodu nebo nemovitost prodá jinému zájemci.

Co vyjasnit v rezervační smlouvě

Pečlivě studujte celé znění rezervační smlouvy, zejména s ohledem na závazky kupujícího a realitní kanceláře, termíny a právě ujednání dotýkající se rezervačního poplatku.

Dejte si pozor na to, aby z rezervační smlouvy bylo nepochybně zřejmé, zda se rezervační poplatek, který skládá kupující, započítává do kupní ceny (a tedy později kupující hradí kupní cenu v poníženou o rezervační zálohu), nebo zůstává zvlášť mimo kupní cenu a po realizaci koupě se stane odměnou realitní kanceláře, kterou tak uhradil kupující nad rámec kupní ceny. Můžete se setkat s obojí praxí, proto si vyjasněte s realitní kanceláří hned na začátku, o jaký případ se jedná, abyste nebyli překvapeni, jaká cena bude uvedena v kupní smlouvě.

Pokud se rozhodnete svěřit financování koupě nemovitosti výhradně realitní kanceláři (tj. zařízení hypotečního úvěru), rozhodně požadujte, aby tento závazek byl uveden ve smlouvě s tím, že nezajištění financování za podmínek sjednaných ve smlouvě by bylo rozvazovací podmínkou smlouvy.

Rezervační poplatek

Při podpisu rezervační smlouvy si dejte pozor

Provize realitní kanceláře

Rezervační smlouva by měla rovněž vyjasňovat, zda je odměna realitní kanceláře vázána na uzavření kupní smlouvy, nebo pouze na obstarání příležitosti uzavřít kupní smlouvu. Ve druhém případě by totiž realitní kancelář nebyla odpovědná například za situace, kdy od prodeje odstoupí majitel nemovitosti, a odměna by jí náležela bez ohledu na to, že ke koupi nedošlo. Nakonec musí být také ze smlouvy vždy jednoznačně zřejmé, co se stane s rezervačním poplatkem právě v případě, že nedojde k uzavření kupní smlouvy na straně prodávajícího, nebo na straně kupujícího.

Univerzální rada tedy zní: ošetřete smluvně dopředu všechny situace, k nimž by teoreticky mohlo dojít, a to zejména s ohledem na to, co se bude dít se složenou rezervační zálohou. Rezervační smlouvu čtěte pečlivě a nebojte se zeptat se na ujednání, která vám nejsou jasná.

BUĎME V KONTAKTU

Poradíme vám, jak nejlépe prodat.
Nezávazně, zadarmo a přátelsky.
22 LET  zkušeností
55 000  spokojených klientů
Byt Dům

* Povinný údaj
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR.