Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Odesláním formuláře potvrzuji, že vyplněné údaje jsou údaji týkající se mé osoby a souhlasím s tím, že mnou uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem zasílání (či jiné formy kontaktování, včetně telefonických): marketingových a reklamních sdělení, jakož i následných obchodních nabídek týkajících se prodeje či pronájmu nemovitostí, služeb s nemovitostmi spojenými či řešení financování koupě nemovitostí, včetně následného kontaktu za účelem získání reference o kvalitě poskytnutých služeb. Současně souhlasím se zasíláním marketingových a reklamních sdělení elektronickými prostředky na mnou poskytnutou elektronickou adresu. Souhlasy uděluji v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, a to výhradně pro společnosti MAXIMA REALITY, s.r.o., IČ: 25149610 a Tomáš Kabátek – TORESS, IČ: 70359105 a pro ně pracující fyzické osoby. Mnou poskytnuté údaje nebudou těmito osobami použity pro žádný jiný, než uvedený účel. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Jsem tímto informován/a, že mám kdykoliv možnost požádat o vysvětlení, blokování, opravu, doplnění či likvidaci těchto údajů, případně mám právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v případech, kdy zpracování takových údajů nevyplývá ze zákona, a to písemně na adresu společnosti MAXIMA REALITY, s.r.o., IČ: 25149610 a Tomáš Kabátek – TORESS, IČ: 70359105. Současně jsem tímto informován, že mám možnost kdykoliv odmítnout souhlas s využitím mého elektronického kontaktu, a to při zasílání každého jednotlivého marketingového či reklamního sdělení.

Cookie popup