Prodej pozemku krok za krokem

zprostedkovatel
Maxima Reality
17.5.2022
zprostedkovatel Sdílet na Facebooku
Věděli jste, že pokud prodáváte pozemek, na kterém se dá stavět, může být jeho cena klidně víc než 1 500 Kč za m2? A to i pokud je v katastru nemovitostí veden jako zahrada. Poradíme vám, jak postupovat při prodeji pozemku — od přípravy prodeje (ocenění pozemku), až po sepsání potřebné smluvní dokumentace.
Prodej pozemku krok za krokem

Co je to pozemek

Katastrální zákon (č. 256/2013 Sb.) definuje pozemek jako část zemského povrchu, vymezenou určitou hranicí.

Rozhodující skutečností pro určení, jak je váš pozemek velký (jakou má výměru) a jaký je povolený způsob jeho využití (druh pozemku), je zápis v katastu nemovitostí. V naprosté většině případů zápis v katastru nemovitostí odpovídá realitě, najdou se však případy, kdy se zápis v katastru a skutečnost mírně rozcházejí (třeba váš dědeček dovolil sousedovi posunout si o metr plot a zápis do katastru tehdy nikdo neřešil). 

Pokud na takový případ narazíte, platí zápis v katastru. Pokud byste jej chtěli změnit, budete si muset nechat vypracovat nový geometrický plán a následně zahájit na katastrálním úřadě samostatné řízení.

Pozemek nebo parcela? 

Jeden pozemek často tvoří několik parcel. Prakticky budete spíše pracovat s parcelami — do kupní smlouvy musíte uvést parcelní čísla pozemků. Typický pozemek u rodinného domu většinou obsahuje minimálně dvě parcely: stavební parcelu, na které stojí dům, a druhou samostatnou parcelu tvoří zahrada u domu. 

Druhy pozemků

Pokud si nejste jistí, jaký je způsob využití pozemku, který chcete prodat, podívejte se do katastru nemovitostí — jde to jednoduše online.

Katastrální zákon rozlišuje tyto druhy pozemků:

 • zastavěná plocha a nádvoří,
  • zemědělské pozemky, které se dále dělí na:
   • ornou půdu,
   • chmelnice,
   • vinice,
   • zahrady,
   • ovocné sady,
   • trvalý travní porost,
 • lesní pozemky,
 • vodní plochy,
 • ostatní plochy.

Jak určit cenu pozemku

Druh pozemku výrazně ovlivňuje jeho tržní hodnotu. Ale není to jediný faktor — pro cenu pozemku je rozhodná především jeho lokalita a dále územní plán obce, ve které se pozemek nachází. Ten totiž určuje zastavitelné území obce. Máte-li např. zahradu, která je v zastavitelném území obce, je možné takovou zahradu prodat za hodnotu stavebního pozemku. Ta je obecně o dost vyšší, než hodnota pozemku, na kterém se stavět nesmí.

Existují cenové mapy pro všechny pozemky v ČR, ceny zde uvedené jsou ale spíš orientační. Cenu pozemku ovlivňuje řada dalších okolností — např. orientace pozemku, jeho okolí, dopravní dostupnost, zasíťování, občanská vybavenost v okolí (školka, obchod, restaurace apod.) a mnoho dalšího.

Pokud si nejste jistí, jak ohodnotit váš pozemek, obraťte se na nás. Máme k dispozici specialisty, kteří vám pomohou nastavit cenu prodávaného pozemku tak, abyste jej prodali co nejvýhodněji a zároveň byl prodej realizovatelný. Odhad tržní ceny je u nás zdarma.

 

Jak určit cenu pozemku

Jak určit cenu pozemku

Postup při prodeji pozemku

Jestliže už jste našli kupce pro svůj pozemek, je potřeba zjistit, jaké má kupující finanční možnosti. Podle toho pak:

 • uzavřete s kupujícím rovnou kupní smlouvu nebo
 • uzavřete s kupujícím nejprve smlouvu o smlouvě budoucí.

Uzavřít kupní smlouvu můžete v případě, že kupující má zajištěné zdroje financování (platí z vlastních zdrojů) a může uhradit kupní cenu ihned.

Smlouvu o smlouvě budoucí budete uzavírat v případě, kdy si kupující potřebuje zajistit financování koupě (typicky uzavřít smlouvu o hypotečním úvěru). Smlouva o smlouvě budoucí je v takovém případě dokumentem, který banka vyžaduje, aby s žadatelem o úvěr uzavřela hypoteční smlouvu. 

Ve smlouvě o smlouvě budoucí si s kupujícím dohodnete všechny podstatné náležitosti budoucí kupní smlouvy — zejména kupní cenu a způsob její úhrady. Poté, co si kupující vyřídí úvěr na koupi pozemku, můžete uzavřít kupní smlouvu na pozemek

V kupní smlouvě se zaměřte zejména na správnou specifikaci pozemku, tak jak je zapsán v katastru nemovitostí. Nezapomeňte také detailně popsat, jak bude hrazena kupní cena. Nejčastější způsob úhrady kupní ceny je přes úschovu, ať už advokátní, notářskou či u realitní kanceláře, která prodej zprostředkovává. 

Pokud kupující hradí kupní cenu přes peněžní úschovu, budete spolu s kupní smlouvu uzavírat také smlouvu o úschově peněžních prostředků. Běžnou praxí je, že spolu s kupní smlouvou podepíšete i návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

K čemu slouží návrh na vklad do katastru?

Vlastnické právo k nemovitosti vznikne až jeho zápisem do katastru nemovitostí. Přečtěte si článek Jak podat návrh na vklad do katastru nemovitostí, pokud se chcete o tomto tématu dozvědět víc.

Proč uzavírat smlouvu o peněžní úschově?

Právě proto, že vlastnické právo k nemovitosti vznikne kupujícímu až ve chvíli, kdy ho jako vlastníka nemovitosti zapíše katastr. Tím pádem je zde prodleva několika týdnů, kdy kupující má zaplacenou kupní cenu (kterou uhradil přímo sám nebo peníze poslala jeho banka z úvěru), ale ještě není vlastníkem. A přepis na katastru trvá minimálně 20 dní. 

Je-li uzavřena smlouva o úschově, jsou peníze z úschovy vyplaceny prodávajícímu až tehdy, kdy je jako vlastník prodávaných nemovitostí v katastru zapsán kupující. Kupující tak má jistotu, že jeho peníze se dostanou k prodávajícímu až ve chvíli, kdy kupující bude právoplatným vlastníkem prodávané nemovitosti.

Pokud oslovíte ke zprostředkování prodeje pozemku realitní kancelář, bývá samozřejmostí, že odborní pracovníci vám nachystají veškerou potřebnou smluvní dokumentaci a provedou vás všemi kroky. Dejte nám vědět, rádi vám poradíme se vším potřebným. 

 

Chci prodat nemovitost

 • prodáte 2x rychleji než jinde
 • navýšíte prodejní cenu o 10-15 %
 • naši provizi zaplatí kupující
zprostedkovatel

Maxima Reality

Za 26 let své existence pomohla Maxima Reality více než 62 000 klientů. Jejím majitelem je od roku 2019 Vladimír Zuzák, pod jehož vedením se společnost profiluje jako realitní kancelář pro řešení životních situací. Maxima se dlouhodobě soustředí na vývoj inovativních služeb v oblasti prodeje a pronájmu nemovitostí, které zvedají úroveň českého realitního trhu.
 • prodáte 2x rychleji
 • můžeme navýšit prodejní cenu o 10-15 %
 • naši provizi platí kupující

Chci prodat nemovitost

dum
 • odhad zpracujeme vždy zdarma
 • zjistíme aktuální tržní cenu v dané lokalitě
 • realitní specialista vám volá obratem

Chci odhad tržní ceny

odhad
Cookie popup