Sousedské vztahy. Jak řešit problémy?

zprostedkovatel
Mgr. Adam Chládek
29.6.2018
zprostedkovatel Sdílet na Facebooku
Sousedské vztahy patří mezi nejkomplikovanější vztahy vůbec. Své sousedy si totiž nevybíráme, musíme se proto s nimi pro naše vlastní dobro naučit vycházet, ať už se nám to líbí, nebo ne. Udržovat si dobré sousedské vztahy je jedním ze základů spokojeného soužití, a tedy i spokojeného bydlení.
Fotografie:

Mít sousedy může mít své výhody. Zvědavý soused, který je lepší než hlídací pes, sousedka, která pohlídá dítě nebo půjčí cukr do bábovky a tak dále. Nicméně nějaká neshoda mezi vedle sebe bydlícími domácnostmi potkala snad každého – ať už žije paneláku, nebo rodinném domě. Hlučná party po půlnoci, vedle nebo pod vámi bydlící kuřák, který chodí kouřit na balkon, samostatnou kapitolou by mohla být domácí zvířata. Existuje hodně situací, které vám můžou vadit.

Některé sousedské vrtochy můžeme přejít s úsměvem, ovšem když začnou sousedé zasahovat do vašich práv, je třeba se ohradit. Na pomoc můžete povolat policii, obecní úřad, právníky i soudy. Nutno ale podotknout, že se vždy jedná o velmi nepříjemnou záležitost nikdo vám bohužel dopředu nezaručí, že dosáhnete svého. Navíc tím sousedské vztahy velice utrpí.

Práva a povinnosti sousedů

Jako sousedé nesmíte nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat jiného nebo vážně ohrožovat jeho práva (nadměrný hluk, prach, popílek, kouř, pachy, stín atd.).

Noční klid je nutné respektovat od 22.00 do 6.00.

Pokud provádíte jen drobnou rekonstrukci, svolení sousedů nepotřebujete, ale raději je informujte. Třeba na vývěsce v přízemí domu.

Provádění všech prací musí probíhat v rozumných hodinách a rozhodně musí být respektován noční klid.

U velkých rekonstrukcí záleží na rozsahu a také na formě vlastnictví, ale obecně platí, že byste měli mít souhlas sousedů, společenství vlastníků nebo družstva.

Je-li rekonstrukce rozsáhlejší a vyžaduje-li stavební povolení, jsou vaši sousedé (případně i společenství vlastníků) účastníky stavebního řízení.

Častým sporem mezi sousedy rodinných domů bývají keře, stromy a jiné rostliny. Platí, že pokud je ovoce na stromě, patří majiteli stromu, jakmile však spadne na pozemek, patří majiteli pozemku. Stejné pravidlo se týká i spadaného listí. Pokud jde o větve stromů, které vám působí škodu nebo vás obtěžují, můžete je sami odstranit až poté, když souseda předem vyzvete k nápravě. Pokud soused nápravu neučiní, můžete větve zkrátit sami, ale šetrně a ve vhodném ročním období. Dotazu není potřeba, pokud jde o jinou rostlinu než strom – keře můžete šetrně krátit dle libosti, ale i v tomto případě doporučujeme v rámci dobrých sousedských vztahů o svém úmyslu souseda informovat.

Dostane-li se na sousedův pozemek vaše věc (třeba míč), vlastník pozemku vám ji musí neprodleně vydat nebo vám umožnit přístup na jeho pozemek. Sám bez svolení na pozemek vstoupit nemůžete. To samé platí, jestliže se vám k sousedovi zaběhne zvíře. Pokud by vám uletěl včelí roj, můžete jej stíhat bez jakéhokoliv omezení i u souseda. Kdyby se však váš roj zabydlel v sousedově úlu, budetmuset stíhání ukončit. V tu chvíli se roj stává automaticky vlastnictvím majitele úlu a pozemku.

Co dělat, když soused porušuje své povinnosti?

Zkuste to po dobrémkomunikujte

Ještě než budete naštvaně volat policii, zkuste klidnou rozmluvu. Pro dobré sousedské vztahy je lepší, když si na obtížného souseda „došlápnete“ až poté, co vychladnete. Křičet rozčileně přes plot nebo bušit na dveře většinou k řešení nevede. Řekněte, jaký vidíte problém, a snažte se najít cestu, která vyhovuje všem. Pokud vás soused pravidelně ruší hrou na bubny v době, kdy uspáváte miminko, určitě se můžete domluvit, že bude cvičit, až budete na procházce. Dost často totiž zjistíte, že si váš soused vůbec neuvědomil, že by vás svým chováním mohl rušit.

Požádejte o pomoc příslušné orgány

Po dobrém to nešlo? Požádejte o pomoc úřad. Ten může souseda pokutovat, protože přesně ví, jak zní zákon a jak vztahy v obci upravují místní vyhlášky a nařízení. Poměry se mohou mírně lišit, ale hlavní pravidla jsou všude stejná. Častou stížností je rušení nočního klidu, který od 22 do 6 hodin zkrátka musí ctít všichni. Pokud ho sousedé porušují, klidně zavolejte policii. Při opakovaném hluku přes den se také můžete obrátit na krajskou hygienickou stanici – na vnitřní i venkovní hluk jsou hygienické limity stanovené nařízením vlády.

Pokud vlastníte bytovou jednotku v domě, prostudujte si domovní řád. V něm jsou detailně uvedeny práva a povinnosti, například i ohledně chovu nebezpečných zvířat, takže při jeho porušení se můžete obrátit na společenství vlastníků jednotek. To vám může účinně pomoci zjednat nápravu.

A co když jste v nájmu?

Trochu specifická je situace, když bydlíte v nájmu. V tom případě se při porušení sousedských povinností obraťte na vlastníka bytu, který je ze zákona povinen zajistit vám nerušené užívání bytu. Dokonce můžete požadovat slevu z nájmu za to, že jste nemohli byt užívat plnohodnotně.

Požádejte o pomoc odborníka

I když jste v právu, nepodnikejte nic na vlastní pěst. Mohlo by se vám to vymstít. Nepomůže-li vám policie ani úřad, obraťte se na právníka, který zvolí nejvhodnější a nejúčinnější cestu, případně i prostřednictvím soudu. Některé případy, jako třeba agresivního souseda, může zvládnout jen on.

Obsah

Chci prodat nemovitost

  • prodáte 2x rychleji než jinde
  • navýšíte prodejní cenu o 10-15 %
  • naši provizi zaplatí kupující
zprostedkovatel

Mgr. Adam Chládek

Adam Chládek se specializuje na nemovitosti a realitní právo. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a pracuje v MAXIMA REALITY více než 18 let. Začínal ještě během studia jako realitní specialista v oddělení pronájmů, většinu svého profesního života strávil v našem právním oddělení. Adam Chládek garantuje právní bezpečí při převodech nemovitostí i pronájmech, a to všem zúčastněným stranám - prodávajícím i kupujícím, majitelům a nájemníkům. Poskytuje realitní konzultace.

Adam Chládek má profil jako právní převodce v týmu MAXIMA REALITY.
  • prodáte 2x rychleji
  • můžeme navýšit prodejní cenu o 10-15 %
  • naši provizi platí kupující

Chci prodat nemovitost

dum
  • odhad zpracujeme vždy zdarma
  • zjistíme aktuální tržní cenu v dané lokalitě
  • realitní specialista vám volá obratem

Chci odhad tržní ceny

odhad
Cookie popup