Maxima Reality na nové adrese!
Vážení klienti, od 1. 12. 2019 nás najdete na nové adrese Revoluční 1, Praha 1 (vedle OC Kotva).
X
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
jsme ryze česká společnost
infolinka 7 dní v týdnu
800 111 555

Koupili jste v roce 2017 nemovitost?

Nezapomeňte na daň z nemovitosti.

Hned na začátku roku čeká všechny, kteří v roce 2017 koupili nebo darem dostali, případně zdědili jakoukoliv nemovitost a jsou tedy nově k 1.1.2018 jejím vlastníkem, povinnost podat daňové přiznání na rok 2018 a zaplatit tak zvanou Daň z nemovitých věcí. Kdo tuto daň platí, jaké informace si připravit a jak daňové přiznání podat se dozvíte v následujícím článku.

Ať už k 1. lednu daného roku vlastníte jednotku – byt či nebytový prostor, dům, nebo pozemek, musíte za něj u příslušného finančního úřadu zaplatit daň z nemovitosti. Přiznání k dani z nemovitosti se podává do 31.ledna 2018. Pokud je částka do 5 000 Kč, platí se částka najednou, a to do konce května. Pokud budete platit vyšší daň, je možné platbu rozdělit do dvou částek, jednu zaplatit do konce května a druhou do konce listopadu.

Kdo musí podat daňové přiznání?

Daňové přiznání na rok 2018 musí podat každý, kdo nabyl jakoukoliv nemovitost, a to i novostavbu v roce 2017 do vlastnictví a je k 1.1.2018 jejím vlastníkem. Nezáleží na tom, zda nemovitost nabyl koupí, darem či dědictvím. Dále každý, kdo v roce 2017 svoji nemovitost výrazněji změnil a tím zvětšil výměru nemovitosti (přestavbou nebo například přístavbou patra) nebo pokud došlo ke změně typu pozemku (z orné půdy se stal stavební pozemek).

Stejně tak musíte nahlásit a podat nové daňové přiznání, pokud jste v rámci jednoho kraje prodali nemovitost, ale další stále vlastníte. Pokud již v daném kraji žádnou nemovitost nevlastníte, stačí prostým dopisem oznámit, že již nejste poplatníkem daně.

Daňové přiznání se odevzdává vždy finančnímu úřadu, v jehož kraji nemovitost leží. Pokud vlastníte více nemovitostí v jednom kraji bude vám vyměřena daň v rámci jedné složenky. Pokud jste nakoupili nemovitosti v různých krajích, musíte podat přiznání k dani z nemovitosti v každém kraji samostatně.

Kdo nemusí podat daňové přiznání?

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí už není třeba znovu podávat, pokud jste jej již v některém z předchozích zdaňovacích období podali a zároveň nedošlo k žádným výrazným změnám, o kterých jsme mluvili v předchozím odstavci.

Daňové přiznání za rok 2018 nemusíte podávat, pokud jste se vlastníkem nemovitosti stali až po 1.1.2018 a dále. V takovém případě totiž daň za rok 2018 platí předešlý majitel, který byl k 1.1.2018 vlastníkem nemovitosti a vy budete své první přiznání podávat až v lednu roku 2019 za rok 2019.

Pozor ale, rozhodný je den, kdy byl podán návrh na vklad na katastrální úřad – k tomuto dni budete zapsáni i jako vlastníci nemovitosti!

Pokud by byl podán návrh na vklad v roce 2017 a nebyl-li by do 31. 12. 2017 proveden zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, tj. zápis vkladu by byl proveden až v roce 2018, stali jste se vlastníkem nemovitosti k datu podání návrhu na vklad v roce 2017. V takovém případě jste jako nový vlastník, který byl zapsán až v roce 2018 (ale stal se vlastníkem nemovitosti zpětně k datu podání v roce 2017) povinen podat daňové přiznání na rok 2018. Datum podání daňového přiznání však v tomto případě není do 31.1.2018, ale do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl v roce 2018 zapsán vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí.

 

Měníme vše, co vám vadí na realitkách!
Nejste spokojeni s nízkou kvalitou na trhu?
My také ne! Proto to děláme jinak.

Co si musím pro vyplnění přiznání připravit?

Pro správné vyplnění přiznání je potřeba znát přesná data o nemovitosti včetně druhu pozemku, čísla parcel, na kterých nemovitost stojí nebo kterých jste spoluvlastníkem, výměru plochy a tak dále. Všechny potřebné informace najdete buď v kupních smlouvách nebo ve výpisech z katastru, které získáte zde.

Jak a kde vyplnit daňové přiznání?

Přiznání k dani z nemovitých věcí můžete podat několika způsoby. Pokud si nejste jisti, jak formulář vyplnit, můžete dojít na úřad osobně nebo můžete vyplnit přiznání z pohodlí domova. Na stránkách finanční správy si stáhnete elektronický formulář, který ručně vyplníte podle uvedeného návodu. Ten pak doručíte můžete poslat poštou nebo elektronicky patřičnému finančnímu úřadu. Jestli máte datovou schránku, je pro vás elektronická cesta povinná, jinak vám hrozí pokuta až 2 000 Kč.

Kolik budu platit?

Přesnou výměru daně z nemovitých věcí vám vyměří až finanční úřad, ale abyste si udělali představu, můžete zkusit daňovou kalkulačku. Pokud použijete elektronický formulář, aplikace vám daň vypočítá výši daně ihned po zadání všech základních údajů o pozemcích stavbách a jednotkách.

S placením daně z nemovitosti nespěchejte. I když je povinnost podat daňové přiznání k poslednímu lednu, zaplatit byste měli do konce května. Počkejte si na složenku od finančního úřadu.

Pozor, Daň z nemovitých věcí není totéž jako Daň z nabytí nemovitých věcí. Přečtěte si více o daních spojených s prodejem nemovitosti.

Vyhledávání v obsahu článků
Najdete nás i na sociálních mediích
TAKÉ ČTĚTE

Orientace v realitní džungli nebývá vůbec snadná.
Proto jsme pro vás vydali průvodce realitního světa. ČÍST ČLÁNEK