Daň z nemovitosti 2023: Kdy se platí a jak?

zprostedkovatel
Ing. Vladimír Zuzák
20.4.2023
zprostedkovatel Sdílet na Facebooku
Daň z nemovitosti musí platit skoro každý vlastník bytu, domu i pozemku. Pokud jste koupili, zdědili nebo jinak nabyli nemovitost v průběhu roku 2023, podejte přiznání k dani z nemovitých věcí nejpozději k 31. lednu 2024. Pak už se vám finanční úřad každý rok v květnu připomene složenkou.
Jak se platí daň z nemovitosti

Zatímco prodávající musí při prodeji nemovitosti uhradit daň z příjmu, kupujícímu vzniká nová povinnost zaplatit daň z nemovitých věcí. Vedle zápisu do katastru nemovitostí tedy musíte podat také přiznání k dani z nemovitých věcí na finanční úřad v tom kraji, kam nemovitost podle katastru náleží. Přiznání musíte podat vždy nejpozději do konce ledna následujícího roku.

Existují dva druhy daně z nemovitých věcí:

  • Daň ze stavby a jednotek
  • Daň z pozemku

Od roku 2020 je naopak zrušena daň z nabytí, na kterou se nás kupující stále často ptají. Jediná daňová povinnost vznikající kupujícímu při koupi nemovitosti je tedy v současné době právě daň z nemovitých věcí.

Kdy se platí daň z nemovitosti

Daň z nemovitých věcí platí všichni vlastníci pozemků, staveb i bytových jednotek, a to každoročně v květnu. Jedná se o jedinou daň, kterou vybírá státní finanční úřad, ale finanční prostředky pak náleží obci, která s nimi nakládá podle svého uvážení. Ročně se takto dostane do obecních rozpočtů cca 12 miliard Kč, které se využívají pro takové účely, jako je stavba chodníků apod.

Každý vlastník nemovitosti dostane od finančního úřadu v daném kraji složenku, kterou musí pak zaplatit do konce května daného roku. Máte-li více nemovitostí ve více krajích, budete mít také více složenek.

Každý rok se platí daň ze stavby a jednotek

Každý rok se platí daň ze stavby a jednotek

Kdo je osvobozen od daně z nemovitostí?

Povinnost platit daň z nemovitých věcí se vztahuje na každého vlastníka až na pár výjimek. Od daně jsou osvobozeny například pozemky veřejně přístupných parků a sportovišť, ale také plochy v chráněných krajinných oblastech. Dále jsou osvobozeny ekologicky významné prvky, jako třeba remízky, háje a větrolamy na orné půdě, nebo močály, mokřady a skály, tedy plochy, které nelze vůbec využívat.

Nájemce jako plátce daně z nemovitosti

Existuje několik situací, kdy plátcem daně z nemovitých věcí není vlastník. Jedná se zejména o tzv. pachtýře. Pachtýři je nemovitost přenechána k užívání včetně toho, že z ní také požívá výnosy, tedy veškeré plody a užitky. Nejčastěji se jedná o zemědělské plodiny, pacht rybníka apod. Nájemce musí uhradit daň z nemovitosti v případě, že hospodaří na pozemcích od Státního pozemkového úřadu, nebo pokud majitel pozemku není známý.

Kolik je daň z nemovitých věcí

Jak se počítá daň z nemovitosti? Daň z nemovitosti je závislá na typu nemovitosti, rozloze v metrech čtverečních a na koeficientech, které určuje každá radnice pro každou obec odlišně. Existují dva druhy koeficientů: tzv. místní koeficient (1-5) a koeficient podle velikosti obce. Koeficienty platné pro vaši nemovitost si můžete najít přes vyhledávač od finančního úřadu.

Většina obcí v současnosti zdaleka nevybírá na dani z nemovitostí maximální možnou částku. Nejvyšší koeficient 5 v Česku používá jen 44 obcí a většina obcí nechává koeficienty na nízkých hodnotách 1 – 2, jak ukázala nedávno zajímavá mapa od Seznam Zprávy.

Nezapomeňte uhradit daň z pozemku

Nezapomeňte uhradit daň z pozemku

Bude se zvyšovat daň z nemovitosti?

V roce 2023 se opět zvedla diskuze o tom, jestli se daň z nemovitosti nemá navýšit. Zvýšení daně z nemovitosti doporučila Národní ekonomická rada vlády (NERV), mluvil o něm i ministr financí Zdeněk Stanjura. Vedle prostého navýšení daně z nemovitých věcí se mluví také o pravidelné valorizaci. Navíc by část daně měla směřovat nikoli do obecního, ale do státního rozpočtu. Stanjura upozorňoval, že stát nese náklady na administraci daně, které tvoří zhruba 10 %  z vybrané částky. V tuto chvíli je tedy stát podle něj cca 1,2 miliardy v mínusu.

Za nízkou daň z nemovitosti přitom Česko opakovaně kritizuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která upozorňuje, že je tato daň ve srovnání s jinými západními zeměmi a ve vztahu k HDP na velmi nízké úrovni. ČR je kritizována i za to, že se nezohledňuje hodnota majetku, ale metry čtvereční.

Jak vyplnit přiznání k dani z nemovitých věcí

Jak vyplnit daň z nemovitosti? Daňové přiznání je nejlepší podat online přes portál Mojedaně.cz. Pokud máte zřízenou datovou schránku, potom musíte použít výhradně elektronickou formu, jinak vám hrozí pokuta až 2000 Kč. Pokud ji nemáte, můžete přiznání vyplnit i papírově a podat ho poštou nebo osobně, a to na finanční úřad v kraji, kam nemovitost podle katastru spadá. Máte-li více nových nemovitostí ve více krajích, musíte podat také vícero přiznání.

Daňové přiznání musí podat i ti, kteří provedli na své nemovitosti takové změny, které vedly ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Naopak daňové přiznání se znovu nepodává, pokud nedošlo k žádné změně na vaší nemovitosti a nepodává se znovu ani tehdy, když se změnily koeficienty ve vaší obci, to se zohlední automaticky a změněnou částku najdete na složence od finančního úřadu.

Do kdy zaplatit daň z nemovitosti 

Jak zaplatit daň z nemovitosti? Můžete využít řadu možností – platit lze převodem, poštovní poukázkou, prostřednictvím SIPO nebo hotově na finančním úřadu. Daň je splatná do 31. května. Částku vyšší než 5000 Kč si můžete rozdělit na dvě splátky, a to do 31. května a 30. listopadu daného roku.

Odhlášení z daně z nemovitých věcí

Když nemovitost prodáte nebo darujete, oznamte to opět finančnímu úřadu v daném kraji. I tady platí povinnost podat odhlášení daně z nemovitých věcí, a to nejpozději k 31. lednu následujícího roku. Toto odhlášení daně z nemovitosti nemá vlastní formulář ani vzor, můžete tedy zaslat dopis ve vlastním znění. Podáváte-li odhlášení elektronicky přes portál Mojedaně.cz, využijte formulář Obecné písemnosti v sekci Elektronické formuláře. Dejte si pozor na přesnou definici nemovitosti – nejlépe ji opište z kupní smlouvy.

Zrušeno: Daň z nabytí nemovitosti

Každý rok se nás ptá řada kupujících: Jak zaplatit daň z nabytí nemovitosti? Do kdy? Dobrá zpráva je, že daň z nabytí nemovité věci byla zrušena v roce 2020. Skutečně jediná daňová povinnost, která se vztahuje na kupujícího, je v tuto chvíli daň z nemovitosti.

 

Zdroje

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2023/informace-k-dani-z-nemovitych-veci-na

https://www.mesec.cz/danovy-portal/dan-z-nemovitych-veci/jak-vyplnit-priznani-k-dani-z-nemovitych-veci/

https://finmag.penize.cz/penize/440134-vzit-lidem-a-obcim-a-dat-statu-vyssi-dan-z-nemovitosti-ocima-expertu

https://budejovice.rozhlas.cz/dan-z-nemoviteho-majetku-plati-obvykle-vlastnik-osvobozene-jsou-treba-pozemky-v-8659641

zprostedkovatel

Ing. Vladimír Zuzák

Vladimír Zuzák je majitelem a ředitelem realitní kanceláře MAXIMA REALITY, která působí na pražském realitním trhu 26 let. Zuzák je všestranným znalcem realitního trhu. Zkušenosti v oblasti financí a realit sbíral například v ING a Hypocentru Modré Pyramidy. Po dobu 10 let zastával pozici obchodního ředitele ve FINEP HOLDING Group. Zuzák kritizuje nedostatečnou regulaci realitního byznysu, prosazuje vyšší standardy ochrany prodávajících i kupujících. Je autorem řady poradenských článků o realitním trhu na Peníze.cz, má profil na Linkedin.

Přečtěte si aktuální rozhovory:
Seznam Zprávy: Kvůli krizi se z hotelů stanou byty
Penize.cz: I na nás dojde. Byty zlevní, říká šéf realitky
Týdeník Hrot: Airbnb byznys skončí
CzechCrunch: Prodej nemovitostí ve virtuální realitě
Roklen24: Developeři se z krize poučili. Dolů s cenami nepůjdou
  • prodáte 2x rychleji
  • můžeme navýšit prodejní cenu o 10-15 %
  • naši provizi platí kupující

Chci prodat nemovitost

dum
  • odhad zpracujeme vždy zdarma
  • zjistíme aktuální tržní cenu v dané lokalitě
  • realitní specialista vám volá obratem

Chci odhad tržní ceny

odhad
Cookie popup