Daň z nemovitosti 2024: Kdy se platí a jak?

zprostedkovatel
Ing. Vladimír Zuzák
10.1.2024
zprostedkovatel Sdílet na Facebooku
Daň z nemovitosti platí každoročně všichni majitelé bytů, domů i pozemků. Rok 2024 přinesl velké změny: daň se zásadně navýšila o 80 %. Výši daně mohou nadále ovlivnit i obce, proto vyčkejte na složenku, která vám přijde do schránky.
Jak se platí daň z nemovitosti

Zatímco prodávající hradí daň z příjmu, kupující musí platit daň z nemovitých věcí. Přiznání se podává do 31. ledna na finanční úřad v kraji, kam nemovitost podle katastru náleží. Přiznání podávají jen ti, kteří nově nabyli nemovitost v uplynulém roce.

Jak se přihlásit k dani z nemovitosti? Přiznání se dá podat i elektronicky na portálu Moje daně, který sám doplní údaje z finančního úřadu i katastru nemovitostí. Jde o novinku z října 2023, která ušetří spoustu času.

Později už dostanete vždy v květnu jen složenku s částkou, která se každý rok mění. Máte-li více nemovitostí ve více krajích, budete mít také více složenek.

Konsolidační balíček a daň z nemovitosti

Nemovitosti si vytipoval ministr financí Zbyněk Stanjura jako oblast, kde by se dalo vybrat víc. Když se podíváme na srovnání s jinými evropskými zeměmi, je to pochopitelné. V roce 2022 se na dani z nemovitosti vybralo jen 12,42 miliardy, což odpovídalo 0,5 % všech daňových výnosů. Unijní průměr je přitom tři procenta.

Až dosud skutečně byla daň z nemovitosti poměrně nízká, u průměrného malého bytu šlo přibližně o tisícikorunu ročně. Konsolidační balíček přinesl od 1. 1. 2024 její zvýšení o 80 %, půjde tedy o cca 1800 Kč ročně u průměrného menšího bytu. Finanční úřad vám daň přepočítá sám a výslednou částku dostanete na složence.

Každý rok se platí daň ze stavby a jednotek

Každý rok se platí daň ze stavby a jednotek

Nové je taky zavedení tzv. inflačního koeficientu, který umožní vládě každý rok upravit výši daně podle inflace, a to maximálně o 20 % nahoru. Navíc došlo k rozšíření pravomoci obcí, které stanovují tzv. místní koeficienty. Obce můžou daň navýšit, ale nově taky snížit (až na polovinu při koeficientu 0,5).

Od 1. 1. 2024 se mění ještě několik dalších věcí, kterým se nebudeme věnovat příliš podrobně a jsou vysvětlené na webu Ministerstva financí. Důležité je, že někteří majitelé nemovitostí musí podat přiznání k dani z nemovitých věcí, i když jsou vlastníky už déle.

Zpozornět by měli majitelé garáží a domů sloužících k rodinné rekreaci. Doteď výše daně závisela na faktickém využití, nově je určující, jak je stavba evidována v katastru. Stavbu kolaudovanou jako garáž je třeba takto zdanit, i když slouží jako sklad. A platí to i opačně – stavba dosud daněná jako garáž může být zkolaudovaná jinak. Pokud se vás změny týkají, i vy musíte podat nové daňové přiznání.

Kdy se platí daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti je vždy splatná do 31. května. Částku vyšší než 5000 Kč si můžete rozdělit na dvě splátky, a to do 31. května a 30. listopadu daného roku. A jak zaplatit daň z nemovitosti? Můžete využít řadu možností – platit lze převodem, poštovní poukázkou, prostřednictvím SIPO nebo hotově na finančním úřadu.

Jedná se o jedinou daň, kterou vybírá státní finanční úřad, ale peníze pak náleží obci, která s nimi nakládá podle svého uvážení pro takové účely, jako je stavba chodníků apod.

Nezapomeňte uhradit daň z pozemku

Nezapomeňte uhradit daň z pozemku

Kdo je osvobozen od daně z nemovitostí?

Povinnost platit daň z nemovitých věcí se vztahuje na každého vlastníka až na pár výjimek. Od daně jsou osvobozeny například pozemky veřejně přístupných parků a sportovišť, ale také plochy v chráněných krajinných oblastech. Dále jsou osvobozeny ekologicky významné prvky, jako třeba remízky, háje a větrolamy na orné půdě, nebo močály, mokřady a skály, tedy plochy, které nelze vůbec využívat.

Nájemce jako plátce daně z nemovitosti

Existuje několik situací, kdy plátcem daně z nemovitých věcí není vlastník. Jedná se zejména o tzv. pachtýře. Pachtýři je nemovitost přenechána k užívání včetně toho, že z ní také požívá výnosy, tedy veškeré plody a užitky. Nejčastěji se jedná o zemědělské plodiny, pacht rybníka apod. Nájemce musí uhradit daň z nemovitosti v případě, že hospodaří na pozemcích od Státního pozemkového úřadu, nebo pokud majitel pozemku není známý.

Kolik je daň z nemovitých věcí 

Jak se počítá daň z nemovitosti? Daň z nemovitosti je závislá na typu nemovitosti, rozloze v metrech čtverečních a na koeficientech, které určuje každá radnice pro každou obec odlišně. Existují dva druhy koeficientů: tzv. místní koeficient (0,5-5) a koeficient podle velikosti obce. Koeficienty platné pro vaši nemovitost si můžete najít přes vyhledávač od finančního úřadu.

Existují dva druhy daně z nemovitých věcí:

  • Daň ze stavby a jednotek
  • Daň z pozemku

Většina obcí v současnosti zdaleka nevybírá na dani z nemovitostí maximální možnou částku. Nejvyšší koeficient 5 v Česku používá jen 44 obcí a většina obcí nechává koeficienty na nízkých hodnotách 1 – 2, jak ukázala nedávno zajímavá mapa od Seznam Zprávy.

Jak vyplnit přiznání k dani z nemovitých věcí

Jak vyplnit daň z nemovitosti? Daňové přiznání je nejlepší podat online přes portál Mojedaně.cz. Pokud máte zřízenou datovou schránku, potom musíte použít výhradně elektronickou formu, jinak vám hrozí pokuta až 2000 Kč. Pokud ji nemáte, můžete přiznání vyplnit i papírově a podat ho poštou nebo osobně, a to na finanční úřad v kraji, kam nemovitost podle katastru spadá. Máte-li více nových nemovitostí ve více krajích, musíte podat také vícero přiznání.

Daňové přiznání musí podat i ti, kteří provedli na své nemovitosti takové změny, které vedly ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Naopak daňové přiznání se znovu nepodává, pokud nedošlo k žádné změně na vaší nemovitosti a nepodává se znovu ani tehdy, když se změnily koeficienty ve vaší obci, to se zohlední automaticky a změněnou částku najdete na složence od finančního úřadu.

Odhlášení z daně z nemovitých věcí

Když nemovitost prodáte nebo darujete, oznamte to opět finančnímu úřadu v daném kraji. I tady platí povinnost podat odhlášení daně z nemovitých věcí, a to nejpozději k 31. lednu následujícího roku. Toto odhlášení daně z nemovitosti nemá vlastní formulář ani vzor, můžete tedy zaslat dopis ve vlastním znění. Podáváte-li odhlášení elektronicky přes portál Mojedaně.cz, využijte formulář Obecné písemnosti v sekci Elektronické formuláře. Dejte si pozor na přesnou definici nemovitosti – nejlépe ji opište z kupní smlouvy.

Zrušeno: Daň z nabytí nemovitosti

Každý rok se nás ptá řada kupujících: Jak zaplatit daň z nabytí nemovitosti? Do kdy? Dobrá zpráva je, že daň z nabytí nemovité věci byla zrušena v roce 2020. Skutečně jediná daňová povinnost, která se vztahuje na kupujícího, je v tuto chvíli daň z nemovitosti.

Zdroje

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci

https://www.podnikatel.cz/clanky/dan-z-nemovitosti-nemovitych-veci-2024-koeficienty/

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-reality-majitele-nemovitosti-si-priplati-od-ledna-roste-koeficient-243474

https://www.mesec.cz/danovy-portal/dan-z-nemovitych-veci/jak-vyplnit-priznani-k-dani-z-nemovitych-veci/

https://finmag.penize.cz/penize/440134-vzit-lidem-a-obcim-a-dat-statu-vyssi-dan-z-nemovitosti-ocima-expertu

https://budejovice.rozhlas.cz/dan-z-nemoviteho-majetku-plati-obvykle-vlastnik-osvobozene-jsou-treba-pozemky-v-8659641

https://budejovice.rozhlas.cz/dan-z-nemoviteho-majetku-plati-obvykle-vlastnik-osvobozene-jsou-treba-pozemky-v-8659641

zprostedkovatel

Ing. Vladimír Zuzák

Vladimír Zuzák je majitelem a ředitelem realitní kanceláře MAXIMA REALITY, která působí na pražském realitním trhu 26 let. Zuzák je všestranným znalcem realitního trhu. Zkušenosti v oblasti financí a realit sbíral například v ING a Hypocentru Modré Pyramidy. Po dobu 10 let zastával pozici obchodního ředitele ve FINEP HOLDING Group. Zuzák kritizuje nedostatečnou regulaci realitního byznysu, prosazuje vyšší standardy ochrany prodávajících i kupujících. Je autorem řady poradenských článků o realitním trhu na Peníze.cz, má profil na Linkedin.
  • prodáte 2x rychleji
  • můžeme navýšit prodejní cenu o 10-15 %
  • naši provizi platí kupující

Chci prodat nemovitost

dum
  • odhad zpracujeme vždy zdarma
  • zjistíme aktuální tržní cenu v dané lokalitě
  • realitní specialista vám volá obratem

Chci odhad tržní ceny

odhad
Cookie popup