Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
realitka pro vaše životní situace
800 111 555
infolinka 7 dní v týdnu, 9 - 18 hodin

Máte nový byt nebo dům? Nezapomeňte v lednu na daň z nemovitosti

Nezáleží na tom, zda jste nemovitost koupili, zdědili nebo dostali darem. Každý nový vlastník musí podat do konce ledna následujícího roku daňové přiznání a nechat si vypočítat daň z nemovitosti, kterou pak bude každoročně platit. Kdy daňové přiznání musíte podat, kdy nemusíte a jak se daň platí?

Ať už k 1. lednu vlastníte jednotku (byt či nebytový prostor), dům nebo pozemek, musíte za něj u příslušného finančního úřadu zaplatit daň z nemovitosti. Dlouholetí vlastníci nemovitostí dostávají každoročně složenku, kde je daň vyčíslena. Noví vlastníci se musí k platbě přihlásit daňovým přiznáním, které se podává vždy do 31. ledna. Pokud je výše daně pod 5 000 Kč, platí se najednou, a to do konce května. Pokud máte zaplatit víc, je možné platbu rozdělit do dvou částek a druhou doplatit do konce listopadu.

Dejte si pozor, abyste přiznání podali včas. Když se opozdíte o více než pět dnů, za každý následující den prodlení dostanete pokutu ve výši 0,05 % vyměřené daně.

Kdo musí podat daňové přiznání?

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí musí podat každý, kdo v uplynulém roce nabyl jakoukoliv nemovitost (i novostavbu) a je k 1. lednu jejím vlastníkem. Nezáleží na tom, zda nemovitost nabyl koupí, darem či dědictvím. Dále každý, kdo svoji nemovitost výrazněji změnil, a tím zvětšil výměru nemovitosti (přestavba nebo například přístavba patra), nebo pokud došlo ke změně typu pozemku (z orné půdy se stal stavební pozemek apod.).

Stejně tak musíte nahlásit a podat nové daňové přiznání, pokud jste v rámci jednoho kraje prodali nemovitost, ale další nemovité věci stále vlastníte. Pokud již v daném kraji žádnou nemovitost nevlastníte, stačí prostým dopisem oznámit, že již nejste poplatníkem daně.

Daňové přiznání se odevzdává vždy finančnímu úřadu, v jehož kraji nemovitost leží. Pokud vlastníte více nemovitostí v jednom kraji, bude vám vyměřena daň v rámci jedné složenky. Pokud jste nakoupili nemovitosti v různých krajích, musíte podat přiznání k dani z nemovitosti v každém kraji samostatně.

Kdo nemusí podat daňové přiznání?

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí už není třeba znovu podávat, pokud jste jej již v některém z předchozích zdaňovacích období podali a zároveň nedošlo k žádným výrazným změnám, o kterých jsme mluvili v předchozím odstavci.

Daňové přiznání na konci ledna nemusíte podávat, pokud jste se vlastníkem nemovitosti stali až po 1. 1. daného roku. V takovém případě totiž daň za tento rok platí předešlý majitel, který byl k rozhodnému datu (1. 1.) vlastníkem nemovitosti. Vy budete své první přiznání k dani z nemovitých věcí podávat až následující rok.

Pozor ale, rozhodný je den, kdy byl podán návrh na vklad na katastrální úřad – k tomuto dni budete zapsáni i jako vlastníci nemovitosti! Pokud byl podán návrh na vklad ještě v předcházejícím roce, ale zápis vkladu byl proveden v letošním roce, stali jste se přesto vlastníkem nemovitosti k datu podání návrhu na vklad. Daňové přiznání tedy musíte podat již za tento rok, ale máte prodlouženou lhůtu, a to do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl vklad vlastnického práva zapsán.

Jak a kde vyplnit daňové přiznání?

Přiznání k dani z nemovitých věcí můžete podat několika způsoby. Pokud si nejste jisti, jak formulář vyplnit, můžete dojít na úřad osobně nebo můžete vyplnit přiznání z pohodlí domova. Na stránkách finanční správy si stáhnete elektronický formulář, který ručně vyplníte podle uvedeného návodu. Ten pak doručíte osobně, poštou nebo elektronicky (na portálu www.daneelektronicky.cz) patřičnému finančnímu úřadu. Jestli máte datovou schránku, je pro vás elektronická cesta povinná, jinak vám hrozí pokuta až 2 000 Kč.

Co si připravit?

Pro správné vyplnění přiznání je potřeba znát přesná data o nemovitosti včetně druhu pozemku, čísla parcel, na kterých nemovitost stojí nebo kterých jste spoluvlastníkem, výměru plochy a tak dále. Všechny potřebné informace najdete buď v kupních smlouvách nebo ve výpisech z katastru, které získáte zde.

Kolik činí daň z nemovitosti?

Přesnou výměru daně z nemovitých věcí vám vyměří až finanční úřad. Základní sazby daně z pozemků upravuje § 6 zákona o dani z nemovitých věcí, ty se potom ještě násobí koeficientem, který je přidělen každé obci podle počtu obyvatel. Pokud použijete elektronický formulář, aplikace vám daň vypočítá výši daně ihned po zadání všech základních údajů o pozemcích, stavbách a jednotkách.

S placením daně z nemovitosti nespěchejte. I když je povinnost podat daňové přiznání k poslednímu lednu, zaplatit byste měli do konce května. Počkejte si na složenku od finančního úřadu. V následujících letech už daňové přiznání podávat nebudete, jen si počkáte na složenku, kde vám znovu stanoví aktuální výši daně podle platných koeficientů.

Pozor, existují i další daně spojené s koupí a prodejem nemovitostí! Přečtěte si článek i o dani z příjmu, kterou musí odvést ti, kteří nemovitost prodali, nebo článek o dani z nabytí nemovitosti, kterou platí kupující.

Vyhledávání v obsahu článků
Najdete nás i na sociálních mediích
Zprostředkovatelská smlouva

Jak má vypadat férová zprostředkovatelská smlouva? Co musí obsahovat a co tam být nemělo. ČÍST ČLÁNEK

Sousedské vztahy

Sousedské vztahy aneb jaké máme povinnosti a jaká práva? ČÍST ČLÁNEK

Pronájem s garancí

Garantujeme Vám 100% příjem z pronájmu, 12 měsíců v roce! ČÍST ČLÁNEK