Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
realitka pro všechny životní situace
800 111 555
infolinka 7 dní v týdnu
CS | EN
CS   |   EN

Pronajímáte byt? Co má obsahovat nájemní smlouva

Pronájem bytu bývá občas adrenalinovým sportem. Najít solidního nájemníka je umění, a i když se zdá, že jsme ho našli, nemusí to tak zpravidla být. A proto je tu nájemní smlouva, která říká, jaké povinnosti a jaká práva má nájemce bytu i jeho pronajímatel. Vhodně sepsaná smlouva o pronájmu představuje jistotu pro obě strany, protože dává jasná pravidla. Na rozdíl od jiných typů nájemních smluv, které mohou být uzavřeny i ústně (např. smlouva o nájmu automobilu), patří smlouva o nájmu bytu mezi ty, které musí být podle zákona uzavřeny v písemné formě.

Nájemní smlouva nejen na byt

Kdo je pronajímatel a kdo nájemník

Nájemní smlouva má dvě strany – pronajímatele a nájemce. U obou musí být ve smlouvě uvedeno jméno a příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo nebo datum narození a případně i číslo občanského průkazu. Předložením občanského průkazu k nahlédnutí a opisu jeho čísla do smlouvy si současně strany navzájem ověří svoji totožnost.

Co se pronajímá a k jakému účelu

Jasně stanoven musí být předmět nájmu. Ve smlouvě nesmí chybět adresa bytu včetně čísla bytu a patra, ve kterém se nachází. Dále se uvádí počet místností včetně rozměrů, rozsah příslušenství bytu a jeho vybavení. V neposlední řadě by měl být v nájemní smlouvě popsán stav bytu. Ideální je pořídit si při předání bytu fotodokumentaci bytu a přiložit ji k nájemní smlouvě nebo protokolu o předání, spolu se soupisem věcí tvořících vybavení bytu a stavy měřidel energií a vody.

Nemovitost může být pronajata pouze k účelu, který je stanoven v kolaudačním rozhodnutí nebo v souhlasu s užíváním stavby. Pokud byste chtěli byt pronajmout k jinému účelu než k bydlení, budete muset nemovitost nechat znovu zkolaudovat. Je proto nezbytné účel nájmu do smlouvy uvést.

Smlouva o pronájmu bytu

Smlouva o pronájmu bytu

Doba určitá, nebo neurčitá?

Údaj o době, na kterou je nájem sjednán, je často předmětem sporů. Nejasná formulace může přinést komplikace pronajímateli i nájemci. Pokud tedy má být doba nájmu přesně určená, uvádějte ve smlouvě konkrétní časové vymezení. Obvykle se uzavírá smlouva o pronájmu na dobu 1 roku s tím, že v této době si pronajímatel ověří serióznost nájemce. Následně lze pak nájem prodlužovat formou dodatků k nájemní smlouvě na další období. Nezapomeňte uvést také lhůtu, v jaké musí být byt uveden do původního stavu, případně vyklizen. Do smlouvy zaneste také možnosti týkající se jejího prodloužení. Nezapomeňte, že pokud není doba trvání nájmu ve smlouvě uvedena, platí, že se nájem uzavírá na dobu neurčitou.

Budete-li sjednávat smlouvu o pronájmu na dobu neurčitou, pak by v ní mělo být uvedeno, od kdy nájem trvá a za jakých podmínek dojde k ukončení, a to jak ze strany nájemce, tak pronajímatele. Obecná výpovědní doba je tříměsíční. Pronajímatel ale může vypovědět nájem na dobu neurčitou v této 3měsíční výpovědní době pouze z důvodů výslovně uvedených v NOZ. Pro komerční pronájmy je tedy proto vhodnější sjednávat nájem na dobu určitou a případně jej prodlužovat.

V případech zvlášť závažného porušení povinností nájemce (nezaplacení nájemného a nákladů na služby za dobu alespoň třech měsíců, poškozování předmětu nájmu závažným či nenapravitelným způsobem apod.) může však pronajímatel vypovědět nájem okamžitě, výpovědí bez výpovědní doby.

 

Výše a splatnost nájemného

Ve smlouvě o pronájmu stanovte výši nájemného včetně způsobu a termínu splatnosti. Podle zákona se nájemné platí měsíc předem, nejpozději však do pátého dne v daném měsíci. Nicméně přednost má termín, který si dohodnete s nájemcem ve smlouvě. Zvlášť uvádějte cenu nájmu a zálohy na služby (spotřeba vody, tepla, úklid společných prostor, odvoz odpadu apod.). Vedle toho pak nájemce musí hradit ještě zálohy za energie (elektřina a plyn). Energie je ideální převést na nájemníka, který je pak zodpovědný za nedoplatky, nebo naopak získá zpět přeplatky.

Kromě nájemného se vyplatí do nájemní smlouvy uvést také informaci o vratné kauci. Ze zákona může být kauce až ve výši 3 nájmů – byt by ale v konkurenci nabídek neuspěl a nemusel by se pronajmout. Obvyklá kauce je nyní v Praze ve výši jednoho měsíčního nájmu. Pokud je byt luxusněji vybaven a nebo hrozí z důvodu různých okolností vážnější poškození vybavení bytů, potom doporučujeme kauci vyšší: 2−3 měsíční nájmy.

Kauci vrací majitel nemovitosti obvykle do jednoho měsíce po ukončení nájmu, aby případné škody mohl z kauce zaplatit.

Nájemní smlouva na byt

Nájemní smlouva na byt

Uveďte práva a povinnosti obou stran

Jako pronajímatel můžete stanovit, co si nájemce může a nesmí v bytě dovolit. Můžete zde uvést například informace o opravách v bytě, kdo je bude řešit a jakým způsobem se budou hradit. Dále zde může být uvedeno, zda je nájemce povinen hradit pojištění domácnosti, zda můžou byt sdílet i další osoby či nikoliv, zda je v prostorách povoleno kouřit a informace o dodržování domovního řádu. Ze zákona však nemůžete nařídit nájemci zákaz chovu zvířat v bytě.

Nakonec nezapomeňte připojit Váš podpis a podpis nájemníka a uvést datum a místo, kdy a kde byla smlouva o pronájmu podepsaná.

Mgr. Adam Chládek

Adam Chládek se specializuje na nemovitosti a realitní právo. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a pracuje v MAXIMA REALITY už 13 let. Začínal ještě během studia jako realitní specialista v oddělení pronájmů, většinu svého profesního života strávil v našem právním oddělení. Adam Chládek garantuje právní bezpečí při převodech nemovitostí i pronájmech, a to všem zúčastněným stranám - prodávajícím i kupujícím, majitelům a nájemníkům. Poskytuje realitní konzultace.

Adam Chládek má profil jako právní převodce v týmu MAXIMA REALITY.
Taky odpovídá online na dotazy čtenářů v realitní poradně na Peníze.cz.

Další články od autora

BUĎME V KONTAKTU

Poradíme vám, jak nejlépe prodat.
Nezávazně, zadarmo a přátelsky.
22 LET  zkušeností
55 000  spokojených klientů
Byt Dům

* Povinný údaj
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR.