Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
realitka pro vaše životní situace
800 111 555
infolinka 7 dní v týdnu, 9 - 18 hodin

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Jak ho správně podat?

Jak podat návrh na vklad do katastru nemovitostí, aby vám ho katastr nezamítl a aby vše proběhlo co nejrychleji? Mgr. Jiří Lemberka, ředitel právního oddělení v MAXIMA REALITY, vám poradí, čeho se vyvarovat a jak návrh na vklad podat, aby nedošlo ke zbytečným průtahům. 

Prodej nemovitosti nikdy nekončí podpisem kupní smlouvy. Vlastnické právo k nemovitosti kupující nabývá až zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Dokud se tak nestane, není prodáno, tj. vlastnické právo není převedeno a kupní cena zůstává obvykle v úschově, tedy prodávající nedostane své peníze. K zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí je proto nezbytné podat kupní smlouvu spolu s návrhem na vklad na příslušný katastrální úřad.

Co je návrh na vklad

Zkratkou „návrh na vklad“ se rozumí „návrh na zahájení řízení o povolení zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí“. Jedná se o právní úkon, kterým žádáte příslušný katastrální úřad, aby zahájil správní řízení za účelem zápisu vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího k prodané nemovitosti do katastru nemovitostí, na příslušný list vlastnictví (tzv. LV).

List vlastnictví je veřejná listina obsahující soupis nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastní konkrétní vlastník či spoluvlastníci nebo manželé. Najdete v něm údaje nejenom o pozemcích, stavbách, právu stavby a bytových či nebytových jednotkách, které daná osoby či osoby vlastní, ale i údaje o případných omezeních vlastnického práva (zástavní práva, věcná břemena, předkupní práva, práva stavby, exekuce a podobně) nebo oprávnění vlastníka nemovitosti (oprávnění vlastníka z věcného břemene např. chůze a jízdy přes sousední pozemek), ale také o probíhajících neukončených řízeních (v takovém případě je vyznačena tzv. plomba), a také nabývací tituly a jiné podklady, na základě kterých byl zápis do katastru proveden (tj. kupní smlouvy, darovací smlouvy, rozhodnutí soudů a podobně).

Kdykoli chceme požádat příslušný katastrální úřad o zápis vkladu (vlastnického práva podle kupní smlouvy, nebo zástavního práva podle smlouvy o zřízení zástavního práva) nebo výmaz vkladu práva (např. výmaz zástavního práva na základě jeho zániku v souvislosti se zánikem pohledávky jejím uhrazením) či jinou změnu některého ze zapsaných údajů v katastru nemovitostí, je nezbytné použít vždy příslušný formulář návrhu na vklad či zápisu jiné změny dostupný u katastrálního úřadu.

Za každý návrh na vklad zaplatíte správní poplatek 1 000 Kč, a to vylepením kolku, nebo jeho uhrazením přímo na pokladně katastrálního úřadu. Tento správní poplatek se neplatí za každou zapisovanou změnu, ale za návrh na vklad podle přiložené listiny. Pokud tedy návrh na vklad bude obsahovat zápis více práv zřizovaných jednou listinou (např. vlastnické právo a věcné břemeno podle kupní smlouvy), bude se platit poplatek jenom jeden. Naopak dva návrhy podávané v postupné časové souslednosti na základě uzavřených dvou smluv je nutné podat zvlášť a za každý zaplatit správní poplatek (nejčastěji když dochází k prodeji nemovitosti podle kupní smlouvy a zároveň ke zřízení zástavního práva k zajištění hypotečního úvěru podle zástavní smlouvy). V tomto případě je pak velice důležité i pořadí podání návrhů, kdy pokud zastavuje prodávající, musí návrh na vklad zástavního práva předcházet vždy podání návrhu na vklad vlastnického práva.

Kdo návrh podává

Až do roku 2014 neexistoval jednotný formulář pro návrhy na vklad a každá realitní kancelář, advokát, notář nebo jiný vyhotovitel listin včetně laických prodávajících či kupujících museli sepsat vlastní návrh tak, aby obsahoval všechny nezbytné náležitosti. Každý si s tímto poradil po svém a jinak a návrhy na vklad proto neměly jednotnou podobu a zatěžovaly katastr.

Dnes je tomu jinak – na webové stránce katastru nemovitostí (cuzk.cz) jsou ke stažení formuláře dle vyhlášky, jak k vytištění, tak k přímému vyplnění. Složitostí si ovšem např. návrh na vklad nezadá s daňovým přiznáním. Stejně jako u něj, i zde platí jednoduché pravidlo: přístup „udělej si sám“ bez znalosti věci a zkušenosti se většinou nevyplácí.

Pokud realizujete velmi jednoduchý převod vlastnických práv a jste ochotni strávit nad formulářem několik volných večerů, máte určitě šanci, že se vám podaří vyplnit vše správně. Za uživatelsky příjemný však formulář rozhodně nelze označit a je vysoká pravděpodobnost, že jako neznalý věci a nezkušený uděláte větší nebo menší chybu a katastr vám návrh zamítne. Budiž vám varováním i útěchou zároveň, že není žádná výjimka, že chybné návrhy na vklad podají i zkušení advokáti nebo právníci, pokud se výslovně nespecializují na realitní právo a podávání návrhů na vklad nepatří k jejich každodenní činnosti a rutině.

 

Co všechno pro vás umíme zajistit?   Vašich 11 kroků k prodeji nemovitosti.

Naopak právníci z renomovaných realitních kanceláří, jako je MAXIMA REALITY, mají tuto činnost jako „denní chléb“ (více se dočtete v sekci Právní bezpečí). S katastrem jsou v každodenním kontaktu a jsou obeznámeni se všemi náležitostmi, které je třeba zajistit, aby vše proběhlo bez zbytečných problémů a průtahů. Využívají navíc i vzdáleného placeného přístupu do katastru nemovitostí s využitím interaktivního vyplňování a zadávání příslušných údajů s možností finálního vygenerování návrhu na vklad včetně čárového kódu, které pak následně usnadní zpracování návrhu na vklad pracovníkům katastrálního úřadu. Rozhodně tedy doporučujeme nechat návrh na vklad na profesionálech, vyplatí se to.

Když jde všechno dobře

Jakmile podáte návrh na vklad, je zahájeno řízení, začíná běžet 24-hodinová lhůta, v níž katastrální úřad musí vyznačit tzv. plombu, a to písmenem „P“ u nemovitosti, které se změna týká. Písmeno „P“ znamená, že právní vztahy, které vidíte aktuálně ve výpisu z katastru, jsou dotčeny změnou.

Během dalších 24 hodin od vyznačení plomby má katastr povinnost obeznámit vlastníka, obvykle doporučeným dopisem, že se s jeho nemovitostí něco děje. Jde o bezpečnostní opatření, které zavedl také nový katastrální zákon v roce 2014, aby umožnil vlastníkovi nemovitosti účinnou obranu proti případnému podvodnému převodu nemovitosti. Proto doporučujeme všem vlastníkům nemovitostí, zejména těm, kteří jich vlastní vícero, aby důsledně přebírali poštu, případně si poštu nechali přeposílat. Pokud si zaplatíte u katastrálního úřadu službu tzv. hlídacího psa, můžete dostat tuto informaci i prostřednictvím SMS, e-mailu nebo do datové schránky.

Od odeslání informace pak začíná běžet zákonná ochranná dvacetidenní doba, kdy může vlastník nemovitosti požádat katastrální úřad o vyznačení tzv. poznámky spornosti, v případě neoprávněného bezdůvodného zásahu do jeho vlastnických práv, tedy ohradit se proti probíhajícím změnám, pokud by snad nevěděl o tom, že se s jeho nemovitostí něco děje (např. jednalo by se o snahu třetí osoby připravit ho o majetek na základě falešných dokumentů atp).

Pokud dojde k vyznačení poznámky spornosti, musí být do dvou měsíců současně podána k soudu žaloba na určení vlastnického práva. Vyznačení poznámky spornosti pak chrání vlastníka nemovitosti i v případě, že by se soud protáhl a v mezidobí došlo k převodu vlastnictví na třetí osobu, a to i vícekrát po sobě. V případě úspěchu ve sporu totiž zapíše katastrální úřad vlastníka nemovitosti zpětně ke stavu ke dni vyznačení poznámky spornosti, a všechny ostatní případné vzniklé zápisy vymaže.

 

Dvacetidenní zákonná ochranná doba se musí ovšem dodržet i v případech, kdy majitel o celém probíhajícím procesu ví. Není možné ji nějak zkrátit ani urychlit. Teprve po uplynutí této doby se mohou začít návrhem zabývat právníci, kteří kontrolují správnost všech údajů a právní bezvadnost všech předložených dokumentů. Podle správního řádu by se měl provést zápis vkladu v obvyklých případech nejpozději do 30 dnů a nutno konstatovat, že ve většině případů tomu tak skutečně je.

V případě, že je vklad povolen a proveden, zašle katastrální úřad účastníkům vkladového řízení písemné vyrozumění, včetně výpisu provedených změn – tzv. změnového výpisu s revizí toho, co bylo zapsáno a co vymazáno.

Celý proces však může probíhat také úplně jinak, pokud jsou v návrhu na vklad nebo v listině (smlouvě) chyby. Jak se vyhnout zamítnutí návrhu na vklad, čtěte v článku Zamítnutí návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Jak se mu vyhnout?

Vyhledávání v obsahu článků
Najdete nás i na sociálních mediích
Pronajímáte byt?

Přečtěte si, jaká jsou vaše práva a povinnosti při pronájmu bytu. ČÍST ČLÁNEK

Jak vybrat makléře?

Na co se zaměřit při výběru realitní kanceláře? ČÍST ČLÁNEK

Odměna za doporučení

Za doporučení nemovitosti do prodeje vás odměníme. zjistit více

Právní vady nemovitosti

Jak ověřit, jestli nemá nemovitost právní vadu? ČÍST ČLÁNEK

Odhad ceny bytů

Zjistěte co nejpřesnější cenu svého bytu. Jak pracují profesionální odhadci? ČÍST ČLÁNEK

Kupuji byt v novostavbě

Přečtěte si, na co si dát pozor při koupi novostavby. ČÍST ČLÁNEK

Družstevní bydlení

Jaké jsou rozdíly v bydlení ve starším družstevním bytu oproti bytu v osobním vlastnictví? ČÍST ČLÁNEK

Bydlíte v nájmu?

Máte právo na trvalé bydliště, domácího mazlíčka a spoustu dalších věcí. ČÍST ČLÁNEK

Jak vytvořit úspěšný inzerát?

Svět internetu je nekompromisní − stačí drobná chyba, aby kupující klikl dál a na vás navždy zapomněl. Jak zaujmout?

Výkup nemovitostí

Výkup domů a bytů za hotové. Existuje jiné řešení? ČÍST ČLÁNEK

Nájemní smlouva

Přečtěte si, co uvést do nájemní smlouvy při pronájmu bytu. ČÍST ČLÁNEK

S námi neplatíte provizi

S námi máte prodej pod kontrolou a navíc neplatíte provizi. zjistit více

TAKÉ ČTĚTE

Orientace v realitní džungli nebývá vůbec snadná.
Proto jsme pro vás vydali průvodce realitního světa. ČÍST ČLÁNEK

Krátkodobé pronájmy pozastaveny

Jak řešit výpadek příjmu kvůli koronaviru? Nabízí se dvě řešení: dlouhodobý pronájem nebo prodej. ČÍST ČLÁNEK

Prodej bytu

Přečtěte si, jak dlouho trvá prodej nemovitosti. ČÍST ČLÁNEK

Sousedské vztahy

Sousedské vztahy aneb jaké máme povinnosti a jaká práva? ČÍST ČLÁNEK

Pronájem bytu bez oplétaček

Jak pronajímat byt, abyste na tom vydělali a přitom nemuseli ztrácet drahocenný čas. ČÍST ČLÁNEK

Daň z prodeje

Jakou zaplatíte daň při prodeji domu či bytu? ČÍST ČLÁNEK

Nájemník neplatí!

Jak postupovat, když se z nájemníků vyklubou neplatiči. ČÍST ČLÁNEK

Úschova kupní ceny

Jak zvolit schovatele při koupi nemovitosti a za jakých podmínek? ČÍST ČLÁNEK

Kupní smlouva

Jak poznat férovou smlouvu? Co vše byste si měli před podpisem ověřit a požadovat. ČÍST ČLÁNEK