Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
realitka pro vaše životní situace
800 111 555
infolinka 7 dní v týdnu, 8:30 - 19:00 hodin
CS | EN
CS   |   EN

Zamítnutí návrhu na vklad do katastru nemovitostí

Jak se mu vyhnout?

Návrh na vklad do katastru nemovitostí je nezbytný právní úkon při prodeji nemovitosti. Chyby a nedostatky v kupní smlouvě nebo v návrhu samotném však mohou protáhnout celou transakci až o několik měsíců. Kdy dochází nejčastěji k zamítnutí návrhu a jak se vyhnout chybám?

Mgr. Jiří Lemberka, ředitel našeho právního oddělení, vás seznámil už v minulém díle právní poradny s právními náležitostmi návrhu na vklad, čili „návrhu na zahájení řízení o povolení zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí“. Čtěte tedy prvně jeho článek Návrh na vklad do katastru nemovitostí. Jak ho správně podat?

Tentokrát se budeme věnovat tomu, co se stane, když jsou v návrhu na vklad chyby. Katastr nemovitostí rozlišuje dvě kategorie: odstranitelné a neodstranitelné nedostatky. V prvním případě jde o menší zdržení, protože dostanete lhůtu na to, abyste vady odstranili. Pokud vady řádně odstraníte dle požadavku katastrálního úřadu, řízení pokračuje dál. Jinak je tomu u neodstranitelných nedostatků, kdy vás katastrální úřad vyrozumí o tom, že uvažuje o zastavení řízení. Vy pak máte možnost vzít svůj návrh zpět. V případě vyrozumění o zamýšleném zastavení řízení doporučujeme právě tento postup, protože vám ušetří spoustu času.

Pokud návrh zpátky nevezmete, řízení se zastaví a začíná běžet opět zákonná ochranná lhůta pro vaše podání žaloby proti tomuto negativnímu rozhodnutí katastrálního úřadu. Máte dva měsíce na to, abyste podali proti negativnímu rozhodnutí správní žalobu. Tuto lhůtu nelze nijak přeskočit nebo obejít, ani se nelze tohoto práva podat žalobu vzdát. Musíte zkrátka počkat a teprve za dva měsíce, pokud žaloba podána nebyla, je řízení definitivně ukončeno a katastrální úřad se může začít zabývat případně vámi již podaným bezvadným návrhem na vklad.

Celý proces se tak protáhne minimálně o tři měsíce, pokud jste nevzali chybný návrh zpět.

V čem se dělají chyby nejčastěji

V každém návrhu musíte vyplnit řádně údaje o účastnících a dále základní identifikátory nemovitostí, kterých se převod nebo zápis jiných než vlastnických práv týká. A právě špatné nebo nedostatečné či neúplné uvedení údajů o účastnících nebo označení nemovitostí bývá často největší problém. Stačí překlep v rodném čísle či ve jméně nebo příjmení a již je o problém postaráno. S bytovými jednotkami se zase například převádějí příslušné podíly na nebytových jednotkách v domě, na zastavěných a okolních pozemcích, u staveb rodinných domů jsou to zase zejména vedlejší stavby, přístupové komunikace atp.

Veškeré označení nemovitostí a velikosti podílů musí co do kompletnosti odpovídat nejenom např. Prohlášení vlastníka (zejména pozor na podíly na společných částech domu a všech pozemcích náležejících k jednotce v tomto prohlášení uvedených a jejich velikost), ale i katastrálnímu zákonu a katastrální vyhlášce. V návrhu na vklad i v příslušné smlouvě musí být takto správně uvedeny, aby je katastrální úřad uznal způsobilým k zápisu. Samozřejmě by tyto údaje uvedené v návrhu měly být ve shodě s tím, jak jsou uvedeny v kupní či jiné smlouvě, pokud tam jsou uvedeny správně. Pokud tam nebude shoda, nebo bude vada v návrhu či smlouvě, katastr vám návrh zamítne.  

Jak se omylem připravit o kus majetku

Pokud ovšem zapomenete na některé nemovitosti, které by měly být předmětem prodeje už v kupní smlouvě, katastr na to nemusí přijít, ale připravíte kupujícího o majetek. Dochází potom k případům, kdy původnímu majiteli zbytečně zůstane podíl např. na nebytových jednotkách v domě, či podíl na okolním pozemku, nebo nicotný pozemek, který pro něho nemá žádný smysl a ze kterého pak musí zbytečně odvádět daň z nemovitostí.

Mnohdy se na podobné chyby přijde až při dalším prodeji, kdy teprve stávající vlastník zjistí, že koupil nemovitost bez garáže, bez přístupové cesty nebo bez zahradního domku, které přitom užíval po celou dobu v dobré víře, že byly převedeny společně s hlavní stavbou. Často býváme v důsledku podobných chyb svědky toho, že zájemci o koupi odmítnou čekat na zhojení takových právních vad, na které se přijde až při kontrole listu vlastnictví v katastru, snímku katastrální mapy a jejich porovnáním s reálným stavem.

Co všechno musíte k návrhu doložit

A k návrhu musíte přiložit také příslušnou bezvadnou listinu, jak jsme uváděli výše, na základě které se vklad práva bude zapisovat. Může to být kupní smlouva, darovací smlouva, směnná smlouva, smlouva o zřízení zástavního práva nebo smlouva o zřízení věcného břemene, dědické rozhodnutí apod. Pokud potřebujete vymazat zástavní právo po splacení hypotečního úvěru, banka vám pro katastr vydá potvrzení o zániku zástavního práva zánikem pohledávky v důsledku jejího uhrazení, případně potvrzení o vzdání se zástavního práva.

Často je ovšem potřeba doložit různé související skutečnosti, což laikovi při vyplňování formuláře nebude jasné. Vezměme si například, že zapisujeme do katastru v pořadí již pátou jednotku v bytovém domě, kde byly jednotky vymezeny již podle nového občanského zákoníku. V takovém případě je nutné doložit také vznik společenství vlastníků a jeho zápis v obchodním rejstříku. Jinak by mohl katastr tento pátý převod v pořadí zablokovat do doby, než společenství vlastníků vznikne a bude zapsáno.

Jiný případ je například změna zápisu ze zaniklého společného jmění manželů (SJM) na spoluvlastnictví, po rozvodu manželství a po marném uplynutí zákonné tříleté doby pro jeho vypořádání, kde zase např. musíte doložit rozvodový rozsudek a také souhlasné prohlášení manželů, že neexistují žádné vzájemné spory týkající se nemovitosti a že v době tří let po rozvodu žádný z manželů nepodal v této věci žalobu k soudu.

Závěrem tedy jednoduchá a jednoznačná rada: zejména kupní smlouvu a následný návrh na vklad vlastnického práva do katastru svěřujte vždy profesionálům, tedy právníkům a advokátům, kteří se specializují na realitní právo. Snaha ušetřit by vám nakonec mohla přijít hodně draho…

BUĎME V KONTAKTU

Poradíme vám, jak nejlépe prodat.
Nezávazně, zadarmo a přátelsky.
22 LET  zkušeností
55 000  spokojených klientů
Byt Dům

* Povinný údaj
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR.